Köranvisningar till Kanotklubben Wågens kanotskjul (tävlingsområde för Gullö Runt)

Kommer man österifrån är det lättast att ta det andra avtaget till Ekenäs och följa stranden.