Ratamelonnan suurleiri 2018

26.06.2018 kl. 19:10
Förbundets årliga paddlingsläger närmar sig. Det brukar vara ett roligt och lärorikt läger även för nybörjare. De som ämnar delta i paddlingslägret 9-12.7 i Kisakallio skall anmäla sig senast 30.6. Läs noga instruktionerna här.

Var och en anmäler själv via länken nedan, och betalar deltagaravgiften. Skicka även ett WhatsApp till Thomas Malmsten, 040 5813768, med namn på lägerdeltagare.

Efter lägret kan deltagaren anhålla om ersättning från föreningen upp till 75% av deltagaravgiften. Det görs skriftligen, fritt formulerat. Namn på lägerdeltagaren samt kontonummer för utbetalning av ersättning bör anges samt kopia på kvitto för erlagd deltagaravgift.

Observera att Wågen-deltagarna inte är försäkrade av föreningen. Därför rekommenderas att deltagaren har en tävlingslicens där olycksfallsförsäkring ingår.

Anmäl här: http://www.melontajasoutuliitto.fi/lajit/ratamelonta/nuoret/

Thomas Malmsten