Medlemskap

Medlemskap i Kanotklubben Wågen

Medlem i Kanotklubben Wågen blir du genom att betala en inskrivningsavgift samt medlemsavgift. Inskrivningsavgiften betals endast en gång, medan medlemsavgiften är en årlig avgift. Juniorer (under 18år) betalar ingen inskrivningsavgift eller bruksavgift. 

Då du ansöker om medemskap i föreningen bör du kort redogöra för din tidigare paddlingserfarenhet (eller avlagd introduktionskurs i paddling), så att föreningen har vetskap om att du åtminstone har grundläggande förutsättningar för sjösäker paddling, samt hantering av respektive utrustning.

 

Medlemskap och Bruksavgift

Som medlem i Kanotklubben Wågen bör du i regel erlägga en årlig bruksavgift, vilken berättigar till användning av föreningens bruksavgiftskajaker. Bruksavgiften betalas i samband med medlemsavgiften för ifrågavarande år. Har du egen kajak (och eventuellt kajakplats i kanotskjulet) behöver du inte betala bruksavgift, då du i detta fall använder din egna utrustning. 

Föreningens Bruksavgiftskajaker har förnyats under åren 2010-2013 och för tillfället har föreningen 8st moderna utfärdskajaker.

Medlemmar som betalt bruksavgift kan fritt använda föreningens bruksavgiftskajaker för 1-3 timmars paddlingsturer från Kanotskjulet i Ekenäs. Om du vill göra en längre paddlingstur (övernattning) ombeds att du kontaktar styrelsen för att få berkräftelse om att den tänkta kajaken är ledig för ändamålet vid tidpunkten.

 

Nyckelpant

Som medlem i Kanotklubben Wågen kan du erhålla om att få "hyra" en nyckel till kanotskjulet, och därmed använda kanotskjulets omklädningsrum samt duschar enligt eget behov. Nyckelpanten är 20€ och betalas en gång. Om du uppsäger ditt medlemskap i Kanotklubben Wågen får du nyckelpanten tillbaka mot ireturnerad nyckel.

 

Kanotplatser Ekenäs

I kanotskjulet i Ekenäs finns ca. 50 st. kanotplatser, de flesta för föreningens egna kanotpark. Aktiva kanotister kan erhålla om egen kanotplats i kanotskjulet, men då kanotplatserna är mycket begränsade ges företräde till privata kanotplatser åt de aktivaste junior- och tävlingskanotisterna, som tränar dagligen från kanotskjulet.

 

Kanotplatser Skåldö

I kanotskjulet på Skåldö (Sundom) finns ca 20st. kanotförvaringsplatser, av vilka de flesta är för föreningsmedlemmars privata kajaker. Önskar du ha en kanotplats i kanotskjulet på Skåldö ombeds att du kontaktar styrelsen för att få information om det aktuella läget beträffande lediga kanotplatser i kanotskjulet på Skåldö.