Har du åsikter eller frågor om vad som helst gällande Wågen?

Tag kontakt med styrelsen direkt eller använd dig av formuläret nedan!

 

Skriv siffran 3 med bokstäver:

Styrelsen 2018

Ordförande:
Thomas Malmsten
Böningsvägen 1, 10620 Ekenäs
Mobil: 040 5813768
mail: tmalmsten@hotmail.com

Viceordförande:
Henrik Forsman
Räfnäsvägen 14, 10620 Ekenäs
Mobil: 0400 875194
mail: henrikforsman@hotmail.com

Kassör:
Kipa Hytönen
Gamla kustvägen 640, 10710 Snappertuna
Mobil: 040 7317321
mail: kipahytonen@gmail.com

Sekreterare:
Anneka Pitkänen
Mobil: 050 3259792
mail: anneka.pitkanen@gmail.com

Träningsledare:
Emma Malmsten
Mobil: 050 5328570
mail: emalmst@hotmail.com