Tävlingsverksamhet

Kanotklubben Wågen är en tävlingsinriktad kanotförening som främst bedriver juniorverksamhet, samt tävlings- och motionärsverksamhet för fullvuxna. Föreningen deltar årligen i nationella tävlingar i Finland, och har en tradition av att arrangera paddlingstävlingar och långlopp även i Ekenäs.