Ergometerträning

 

Träning på paddlingsergometer gör att de största teknikfelen kan rättas till under vintern och så att någon form av rutin hålls uppe tills det är dags att ge sig ut på vattnet. Wågen har tillgång till fyra ergometrar som finns i Ekenäs simhalls utrymmen.