Ergometerträning Juniorer

Kanotklubben Wågen håller ledda träningstillfällen i simhallens ergoutrymme under vinterhalvåret. Dessa träningar är tänkta för föreningens juniorer i åldern 10-16 år.

För närmare information angående de ledda träningstillfällen var vänlig och kontakta
Maria Grönqvist eller Henrik Forsman

De aktiva tävlingskanotisterna vilka tränar enligt uppgjort träningsprogram har möjlighet att träna i ergoutrymmet enligt behov med eget kort. För närmare information kontakta: petteri.pitkanen@helsinki.fi