Ergometerträning motionärer


Kanotklubben Wågens motionär- och rekreationskanotister har möjlighet att vintertid träna på paddlingsergometrar i simhallens ergoutrymme.

Praktiska arrangemang

I simhallens kassa finns ett nyckelkort man kvitterar på sitt eget namn då man går ner till utrymmet för att träna. I och med detta vore det bra att de kanotister som är på väg ner för att träna verkligen samlas vid simhallskassan vid GIVEN tidpunkt då träningstur avsetts börja (se nedan). Efter avslutad träning ges kortet tillbaka till kassan som kvitterar kortet mottaget. Genom detta system hoppas vi att tröskeln att komma ner och träna till utrymmet blir lägre för föreningens motionärer. Detta samtidigt som simhallen även i fortsättningen genom detta system kan hålla kontroll på VEM som är nere i utrymmet, och NÄR, vilket är viktigt ur säkerhetstekniska skäl.

Fläkten

Nere i ergoutrymmet finns en luftcirkulations-pump som håller temperaturen under kontroll då träning pågår. Pumpen läggs på då träning börjar ( genom fjärrkontroll som finns på väggen nere i utrymmet) och stängs av då träningen är över.
OBS! Kom ihåg att stänga av fläkten! det är onödigt att värmecirkulations-pumpen går för fullt under de tider utrymmet står tomt!

Duschar

Före träning samt efter avslutad träning har kanotisterna möjlighet att använda sig av simhallens/bollhallens duschar och omklädningsrum.

Ergometrarna

Nere i ergoutrymmet finns anvisningar för hur man ställer in ergometrarna, om ytterligare hjälp behövs så kontakta
Maria Grönqvist, Henrik Forsman eller  Petteri Pitkänen