Måndagsträningar

 

Måndagssträningarna är främst avsedda för juniorkanotister som avlagt föreningens nybörjarkurs och vill fortsätta med paddlingen undersomaren. 

 

För att delta i Måndagssträningarna krävs att:

> Du är medlem i Kanotklubben Wågen

> Du har avlagt föreningens nybörjarkurs för juniorer

> Du har avlagt en nybörjarkurs i paddling av annan arrangör än Wågen

> Du är simkunnig

Här hittar du information om nybörjarkurserna år 2017

 

Måndagsträning hösten 2013, SUP (Stand Up Paddling) pröving.