Ledd rekreationspaddling

Kanotklubben Wågen arrangerar ledda rekreationspaddlingar för föreningens medlemmar samt nya medlemmar. Dessa tillfällen arrangeras så att de börjar med en kort introduktion och teoridel om utrustning och paddlingsteknik.

Efter introduktionen på land tar man sig ut på vattnet och under ledd paddling gör en paddlingstur i närvatten kring Ekenäs. Paddlingsturens rutt och längd bestäms utgående från rådande väderlek och deltagarnas tidigare paddlingserfarenhet. 

Innehåll:

  • Introduktion på land
  • Tre ledda paddlingsturer med ledare och/eller följebåt
  • Saft, kaffe och tilltugg efter paddlingen
  • Kanot, paddel, flytväst ingår
  • Inskrivningsagift samt medlemskap för 2016 i kanotklubben wågen

Tidpunkt: 

-

-

-

Kostnad: 90€ för tre tillfällen sammanlagt, inkluderar inskrivningsavgift samt medlemskap för 2016 (värde 35€).

Kostnad för föreningsmedlemmar: 55€

Anmäl dig här

Om ni har problem att anmäla via länken så lägg ett e-post meddelande till tmalmsten(a)hotmail.com. Uppge i mailet:

- fullständigt namn
- soc.skyddssignum
- adress
- tel nr.

 

 

 

Utfärds- och rekreationspaddling

Kanotklubben Wågen rf är en kanotförening vars huvudsakliga verksamhetsområde är motion- och tävlingspaddling med speciell fokus på juniorverksamhet.

Utfärds- och rekreationspaddling är inte ett veksamhetområde där föreningen traditionellt varit speciellt aktiv, så att föreningen t.ex. skulle bedriva organiserade utfärder för sina medlemmar, eller delta utfärdspaddlingsevenemang på annat håll i Finland.

I dag (2014) har föreningen ca 20-30 medlemmar vilka kan anses vara utfärds- eller rekreationskanotister, dvs. föreningsmedlemmar som gör rekreationspaddling i Ekenäs närvatten eller engagerar sig i längre utfärder längs havskusten.

Utfärds- och rekreationspaddlingen inom Kanotklubben Wågen sker idag främst genom att den intresserade avlägger en nybörjarkurs i paddling eller deltar i ledd rekreationspaddling, ansöker om medlemskap i föreningen, samt erlägger en årlig bruksavgift.

Genom detta har föreningsmedlemmen möjlighet att använda sig av föreningens bruksavgiftskajaker för att göra paddlingsturer på egen hand, eller i umgänge med andra utfärds- och rekreationskanotister.

 

Bruksavgiftskajaker för utfärds- och rekreationspaddling